Substation Automation Engineering & Commissioning

NAŠI PROJEKTI

Kompletno konfigurisanje, parametrizacija i ispitivanje primarne i sekundarne opreme reviitalizovane vučne trafostanice EVP Vodanj 110/25 kV sa Siemens opremom. To su bili naši prvi koraci u železničkoj industriji.

Kompletno konfigurisanje, parametrizacija i ispitivanje primarne i sekundarne opreme nove TS Mei Ta 110/10 kV sa Siemens opremom. SCADA sistem je izgrađen sa Siemens A8000 RTU i VinCC softverom koji su parametrizovali naši inženjeri.

Kompletno konfigurisanje, parametrizacija i ispitivanje primarne i sekundarne opreme nove TS Aranđelovac 2 110/20 kV sa ABB opremom i IMP SCADA sistemom.